top of page
Search
  • Writer's pictureExness Global

เวลาทำการของตลาดฟอเร็กซ์ Exness


ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินเฉพาะที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระธุรกรรม Forex เช่นในกรณีของตลาดหุ้นและผู้เข้าร่วมในตลาด Forex ซื้อขายโดยตรงกันมากขึ้นหรือน้อยลง มีประโยชน์บางประการกับตลาดที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เช่น Forex รวมถึงความสามารถในการซื้อขายตลอดเวลาเนื่องจากตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

ช่วงเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับประเทศหรือหน่วยงานใดและไม่มีศูนย์กลางควบคุม การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์เกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 5 วันทำการ

สำหรับตลาดการเงินโลก เมื่อตลาดในภูมิภาคหนึ่งปิด ก็ถึงเวลาเปิดของอีกตลาดหนึ่ง ซึ่งแปลว่านักลงทุนเทรดฟอเร็กซ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 5 วันทำการ อาจมีบางช่วงเวลาที่ตลาดหลายแห่งเปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งก็มักเป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด เพราะมีหลายช่องทางให้นักลงทุนเข้าซื้อขายในตลาด


ช่วงเวลาออมแสงและตลาดฟอเร็กซ์

เนื่องจากหลายประเทศจะปรับไปใช้เวลาออมแสงหรือเวลาฤดูร้อน (Daylight Savings Time: DST) ในช่วงฤดูร้อน เวลาเปิดปิดตลาดในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวจึงแตกต่างกัน

Exness ใช้เวลาออมแสงตามเวลา DST สหรัฐอเมริกา ดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจว่าช่วงเวลาใดคือฤดูร้อนหรือฤดูหนาว

ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาเปิดปิดของช่วงเวลาการซื้อขายในตลาดต่างประเทศหลัก ในทั้งช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว โปรดทราบว่าเขตเวลาของเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ GMT+0


เวลาซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

สามารถเทรดกับ Exness ได้ 24 ชั่วโมงตลอด 5 วันทำการ เวลาซื้อขายเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในทั้งช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวมีดังนี้ โปรดทราบว่าเขตเวลาของเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ GMT+0

  • ช่วงเวลาเทรดในฤดูร้อน (มีนาคมถึงพฤศจิกายน)


* 10.00 ถึง 13.40 น. สามารถปิดสถานะที่เปิดอยู่ได้เท่านั้น การซื้อขายตามปกติจะสามารถทำได้อีกครั้งตั้งแต่ 13.40 น.

ช่วงเวลาซื้อขายดัชนีต่างๆ  • ช่วงเวลาเทรดในฤดูหนาว (พฤศจิกายนถึงมีนาคม)


* 11.00 ถึง 14.40 น. สามารถปิดสถานะที่เปิดอยู่ได้เท่านั้น การซื้อขายตามปกติจะสามารถทำได้อีกครั้งตั้งแต่ 14.40 น.


ช่วงเวลาซื้อขายดัชนีต่างๆ
399 views0 comments

Comentarios


bottom of page